Advertisement

Advertisement

Toyota ประเทศไทย​ เลื่อนสายการผลิต 9 – 12 พฤษภาคม 2563

Toyota ประเทศไทย​ เลื่อนสายการผลิต 9 – 12 พฤษภาคม 2563

Advertisement

Advertisement
 • โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ และ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา หยุดเพิ่มจากกำหนดการเดิมไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 
 • โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา หยุดเพิ่มจากกำหนดการเดิมไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ตามที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้มีการออกข่าวไปครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการหยุดพักการเดินสายการผลิตรถยนต์ของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง เป็นการชั่วคราว ในระหว่าง วันที่ 7 – 17 เมษายน 2563 อันได้แก่ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ และ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา มาจนถึงการประกาศขยายช่วงเวลาการหยุดพักสายการผลิตจากกำหนดการเดิมไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่ฟื้นคืนสู่สภาวะปกติ อีกทั้งสถานการณ์การขายทั้งตลาดในประเทศไทยและตลาดการส่งออก สถานการณ์การผลิตชิ้นส่วนจากทั่วโลกยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการคำนึงถึงแนวปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของ บริษัทคู่ค้า ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า พนักงานโตโยต้า และชุมชนโดยรอบเป็นสำคัญ นำมาซึ่งการพิจารณาขยายช่วงเวลาการหยุดพักสายการผลิตเพิ่มเติมของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยในครั้งนี้

โดย บริษัทฯ ขอ ประกาศขยายช่วงเวลาการหยุดพักสายการผลิตเพิ่มเติมของโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทย ทั้ง 3 แห่ง โดย โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง จ.สมุทรปราการ และ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าบ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา หยุดเพิ่มจากกำหนดการเดิมไปจนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ในขณะที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา หยุดเพิ่มจากกำหนดการเดิมไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

        บริษัทฯ ยืนยันว่า การประกาศขยายช่วงเวลาการหยุดพักสายการผลิตฯ ในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของผู้แทนจำหน่ายฯแต่อย่างใด ยกเว้นบางจังหวัดที่ยังคงต้องปิดทำการจากมาตรการยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของทางภาครัฐ โดยศูนย์บริการของโตโยต้า และ เลกซัส ทั่วประเทศ จะยังคงเปิดดำเนินงานภายใต้การคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ารับบริการเป็นสำคัญ

Toyota.co.th

ค่ายรถยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นยืนยันว่าการประกาศหยุดพักสายการผลิตชั่วคราวในครั้งนี้จะไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของผู้แทนจำหน่ายแต่อย่างใด ศูนย์บริการ Toyota และ Lexus ทั่วประเทศจะยังคงเปิดดำเนินงานโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ารับบริการเป็นสำคัญ

นอกจากนี้ยังมีข่าวหลายโรงงานรถยนต์ หยุดเดินสายการผลิตชั่วคราวในเดือนเมษายนนี้อีกเพียบ เพราะสถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบันเริ่มรุนแรง แน่นอนว่าบริษัทต้องป้องกันไว้ก่อน และวงการรถยนต์จะเริ่มเงียบเหงาอย่างแน่นอน

ถาม-ตอบ ลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากการได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัส COVID-19

1) เรื่อง SMS และอีเมล

 • กรณียังไม่ได้รับ SMS และอีเมลเรื่องเอกสาร
 • กรณีไม่มีอีเมล หรืออีเมลผิด
 • กรณีได้รับ SMS แจ้งไม่เข้าเงื่อนไข

❓ ถาม: ยังไม่ได้รับทั้ง SMS และอีเมล ต้องทำอย่างไร?
👉 ตอบ: กรณีท่านยังไม่ได้รับ SMS แจ้งผลอนุมัติ และอีเมลเรื่องเอกสารสัญญาแนบท้าย ภายใน 7 วันทำการ อาจเกิดจากข้อมูลที่ท่านกรอกเข้ามาไม่สมบูรณ์ รบกวนท่านกรอกแบบฟอร์มออนไลน์เข้ามาใหม่อีกครั้งได้ที่ https://bit.ly/3bkbWpq ทั้งนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูล เช่น ข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชนตรงกับข้อมูลผู้เช่าซื้อ เลขที่สัญญาเช่าซื้อตรงกับสัญญาที่ท่านต้องการให้พักชำระหนี้

❓ ถาม: ยังไม่ได้รับอีเมลเรื่องเอกสารสัญญาแนบท้าย?
👉 ตอบ: กรุณาตรวจสอบอีเมลใน Junk Email หรือกล่องเมลขยะของท่านอีกครั้ง กรณีไม่พบ กรุณารอเอกสารสัญญาแนบท้ายจากทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ท่านทางไปรณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ หรือสอบถามทางอีเมล cs@tlt.co.th

❓ ถาม: ลูกค้าที่ไม่มีอีเมล หรือใส่อีเมลผิด ต้องทำอย่างไร?
👉 ตอบ: บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับเอกสารขอให้ท่านเซ็นลงนามในเอกสารสัญญาแนบท้ายและสำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) และนำส่งเอกสารทั้งหมดกลับมาให้บริษัทฯ

❓ ถาม: ลูกค้าที่ได้รับ SMS แจ้งไม่เข้าเงื่อนไขการขอพักชำระหนี้ หรือมียอดค้างเกิน 60 วัน ต้องทำอย่างไร?
👉 ตอบ: หากท่านค้างชำระเกิน 60 วัน ขอให้ท่านปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยชำระเงินให้มียอดค้างน้อยกว่า 60 วัน (2 งวด) หลังจากท่านดำเนินการชำระเงินแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาคำขอพักชำระหนี้ให้ท่านต่อไป โดยจะแจ้งผลให้ท่านทราบอีกครั้ง ภายใน 5 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับการชำระเงินจากท่าน หรือสอบถามทางอีเมล cs@tlt.co.th

#

2) เรื่องเอกสาร

 • การส่งเอกสารสัญญาแนบท้าย
 • กรณีลูกค้าสามารถปริ้นหรือสแกนเอกสาร
 • กรณีบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสาร

❓ ถาม: การส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายมาให้ทางบริษัทฯ แล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าเรื่องการพักชำระหนี้สมบูรณ์แล้วหรือยัง?
👉 ตอบ: เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารสัญญาแนบท้ายจากท่านแล้ว จะนำส่งคู่ฉบับเอกสารให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ จากนั้นการพักชำระหนี้ของท่านจึงมีผลสมบรูณ์

❓ ถาม: ลูกค้าที่ไม่สามารถปริ้นเอกสารสัญญาแนบท้าย เพื่อเซ็นลงนาม และนำเอกสารสแกนส่งกลับมาให้บริษัทฯ ต้องทำอย่างไร?
👉 ตอบ: ท่านลูกค้าต้องนำบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) วางบนแผ่นกระดาษที่มีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนข้อความตามตัวอย่างที่แนบในอีเมล
ของท่าน หลังจากนั้นให้ท่านเอามือถือถ่ายภาพ และส่งภาพเอกสารกลับมาที่อีเมล: supportcustomer_covid19@tlt.co.th เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของท่านแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารที่ท่านได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ ต่อไป

❓ ถาม: หากลูกค้าไม่ส่งเอกสารสัญญาแนบท้าย หรือส่งกลับแล้วแต่เอกสารไม่ถึงบริษัทฯ จะทำให้การพักชำระหนี้ที่ได้รับการอนุมัติเป็นโมฆะหรือไม่?
👉 ตอบ: ท่านต้องดำเนินการเซ็นลงนามในเอกสารสัญญาแนบท้ายพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้ทางบริษัทฯ เพื่อให้การพักชำระหนี้ของท่านมีผลสมบรูณ์ หากภายหลังบริษัทฯ ตรวจพบว่า ยังไม่ได้รับเอกสารสัญญาแนบท้ายจากท่าน บริษัทฯ จะทำการติดต่อท่านเรื่องเอกสารอีกครั้ง

3) เรื่องการขอพักชำระหนี้

 • ผลอนุมัติการพักชำระหนี้
 • ค่าธรรมเนียม
 • ค่าปรับย้อนหลัง
 • ค่า Vat
 • การเสียประวัติ
 • ชำระค่างวดก่อนได้รับอนุมัติ
 • ชำระค่างวดหักผ่านบัญชีธนาคาร
 • กรณีผู้เช่าซื้อ หรือผู้ค้ำ เสียชีวิต
 • กรณีเปลี่ยนใจไม่ขอพักชำระหนี้

❓ ถาม: การพักชำระหนี้มีผลตั้งแต่ตอนไหน?
👉 ตอบ: เมื่อท่านได้รับ SMS แจ้งผลอนุมัติการพักชำระหนี้ แล้วดำเนินการเรื่องเซ็นลงนามในเอกสารสัญญาแนบท้ายและสำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ และผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้ทางบริษัทฯ เพื่อให้การพักชำระหนี้ของท่านมีผลสมบรูณ์ โดยท่านจะเริ่มชำระค่างวดตามปกติได้ในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

❓ ถาม: มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้หรือไม่?
👉 ตอบ: บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการขอพักชำระหนี้

❓ ถาม: ค่างวดที่ได้รับการพักชำระหนี้ไปแล้ว จะมีค่าปรับย้อนหลังหรือไม่?
👉 ตอบ: บริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับของเดือนที่มีการพักชำระหนี้ (เมษายน – มิถุนายน 2563)

❓ ถาม: เอกสารสัญญาแนบท้ายระบุค่า Vat มาด้วย ลูกค้าต้องชำระทันทีหรือไม่?
👉 ตอบ: ท่านสามารถชำระค่า Vat ดังกล่าวรวมกับค่างวดที่เริ่มต้นชำระในเดือนกรกฎาคม 2563

❓ ถาม: การพักชำระหนี้จะทำให้เสียประวัติหรือไม่?
👉 ตอบ: สําหรับท่านที่ยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการขอพักชําระหนี้นี้ไม่มีผลทำให้ท่านเสียประวัติการผ่อนชำระ

❓ ถาม: ลูกค้าที่ได้รับ SMS อนุมัติการพักชำระหนี้ แต่ชำระค่างวดเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วต้องทำอย่างไร?
👉 ตอบ: หากท่านมีการชำระค่างวดสวนเข้ามา ขอให้ท่านเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ และบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารสัญญาแนบท้ายให้ท่านทางไปรษณีย์เพื่อลงนามใหม่อีกครั้ง ซึ่งท่านยังได้รับการอนุมัติพักชำระหนี้เป็นเวลา 90 วันเช่นเดิม (เลื่อนเวลาออกไป)

❓ ถาม: ลูกค้าที่ชำระค่างวดผ่านการหักบัญชีธนาคาร (Direct Debit) เมื่อได้รับการอนุมัติการพักชำระหนี้แล้ว ต้องแจ้งระงับการชำระค่างวดกับธนาคารหรือไม่?
👉 ตอบ: หากท่านได้รับ SMS แจ้งผลอนุมัติการพักชำระหนี้แล้ว บริษัทฯ จะเรียกตัดบัญชีในเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยท่านไม่ต้องแจ้งกับทางธนาคาร

❓ ถาม: หากผู้เช่าซื้อเสียชีวิต หรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) เสียชีวิต หรืออยู่ต่างประเทศ หรืออยู่คนละที่ สามารถดำเนินการพักชำระหนี้ได้หรือไม่?
👉 ตอบ: – กรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต แต่มีผู้จัดการมรดก สามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้แทนได้

 • กรณีผู้ค้ำประกันเสียชีวิต ไม่สามารถทำเรื่องพักชำระหนี้ได้ ลูกค้าจะต้องหาผู้ค้ำประกันใหม่มาเซ็นสัญญาเพื่อเปลี่ยนผู้ค้ำ หากผู้ค้ำประกันอยู่ต่างประเทศ หรืออยู่คนละที่ ท่านสามารถจัดส่งเอกสารให้ผู้ค้ำประกันลงนาม และส่งเอกสารฉบับจริงกลับมายังบริษัทฯ ได้

❓ ถาม: เมื่อลูกค้ากรอกข้อมูลยื่นเรื่องทางออนไลน์เข้ามาและได้รับการอนุมัติให้พักชำระหนี้แล้ว แต่เปลี่ยนใจยังต้องการจ่ายค่างวดอยู่สามารถทำได้หรือไม่?
👉 ตอบ: เมื่อท่านได้รับการอนุมัติการพักชำระหนี้แล้ว หากท่านได้ชำระเงินเข้ามาในระหว่างที่มีการพักชำระหนี้ ค่างวดดังกล่าวจะนำไปชำระเป็นค่างวดของเดือนกรกฎาคม 2563
เป็นต้นไป

ขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการแจ้งผลตอบกลับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ให้เร็วที่สุด และขอยืนยันว่าจะพยายามให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกรายตามมาตรการของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

ToyotaLeasing #COVID19

โครงการช่วยเหลือไวรัสโควิค19 #พักชำระหนี้

โตโยต้า #โตโยต้าลีสซิ่ง

Advertisement

Advertisement

One thought on “Toyota ประเทศไทย​ เลื่อนสายการผลิต 9 – 12 พฤษภาคม 2563

ใส่ความเห็น

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้