car250.com เว็บไซต์ของคนรักรถ ข่าวรถใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2023
Promotion

โปรโมชั่น HAVAL H6 PHEV ULTRA DEAL

Advertisement

Advertisement

ข้อกำหนดและเงื่อนไข HAVAL H6 PHEV ULTRA DEAL

รายละเอียดและข้อจำกัดการรับผิดชอบ ภายใต้การจองสิทธิ์ข้อเสนอ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal

เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV ระยะเวลาจองสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 0:00 น ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น โดยบริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)” หรือ “บริษัทฯ”) ที่แอปพลิเคชัน GWM หรือที่เว็บไซต์ www.gwm.co.th

1. ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 48 เดือน เมื่อดาวน์ 25% มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร และสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกำหนด

2. ฟรี ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 โดย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี มูลค่าสูงสุด 30,000 บาท ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

3. ฟรี GWM โฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งในระยะสายไฟยาวไม่เกิน 20 เมตร 1 ครั้ง จากตู้ควบคุมไฟฟ้าในบ้าน (ตู้เมน) (ไม่รวมแท่นชาร์จ หากต้องการติดตั้งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและผู้รับการติดตั้งต้องตรวจสอบและเตรียมมิเตอร์ไฟที่สามารถใช้กับโฮมชาร์จเจอร์ด้วยตนเอง) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท ศึกษาข้อมูลการติดตั้งเพิ่มเติมที่ http://shorturl.at/hwNOY

4. ฟรี น้ำมันรถยนต์ มูลค่ารวมสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

5. ฟรี ค่าอะไหล่และค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทาง สูงสุด 10 ครั้ง ภายใน 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รวมอะไหล่สิ้นเปลือง ได้แก่ ยางใบปัดน้ำฝน 5 ชุด แบตเตอรี่ (12V.) 2 ลูก ผ้าเบรก 1 ชุด จานเบรก 1 ชุด GWM Ultra Service Inclusive – GUSI มูลค่า 75,000 บาท โดยลูกค้าต้องนำรถเข้ารับการบำรุงรักษาทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) ตลอดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ เพื่อรักษาสิทธิ์การบำรุงรักษาตามระยะทางและเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถใหม่*

6. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistance) ตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี 5 ปี มูลค่า 10,000 บาท*

7. ฟรี เลือกรับบริการรับ (Pickup Service) หรือบริการส่ง (Delivery Service) รถยนต์เพื่อเข้ารับบริการบำรุงรักษาตามระยะทาง หรือบริการบำรุงรักษาตามระยะทางนอกสถานที่ (GWM mobile service) จำนวน 2 ครั้ง รวมมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท*

8. การรับประกันคุณภาพรถใหม่ ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)*

9. การรับประกันแบตเตอรี Plug-in Hybrid เป็นระยะเวลา 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)*

10. ฟรี กรอบป้ายทะเบียนและพรม GWM มูลค่ารวม 1,640 บาท

11. รับ GWM point 15,000 คะแนน เพื่อแลกของสมนาคุณและบริการต่างๆ บน GWM Application

รวมมูลค่าข้อเสนอสุดพิเศษ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal มูลค่า 300,000 บาท

โปรโมชันนี้สามารถใช้ได้กับรถ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV รุ่นที่กำหนด เมื่อจองสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 0:00 น ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น ชำระเงินมัดจำ ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 20:00 น ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น และรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gwm.co.th/services.html

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิ์ เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV ภายใต้แคมเปญ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal

• ผู้ทำธุรกรรมการจองสิทธิ์เพื่อซื้อ รถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV จาก บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์

แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (“เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)” หรือ “บริษัทฯ”) จะต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป หรือนิติบุคคล ณ วันที่จอง และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กำหนด ในกรณีที่ผู้จองกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ถือว่าผู้จองสละสิทธิ์

• ขอสงวนสิทธิ์ในการจอง 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้ใช้ (GWM ID) หรือ 1 เบอร์โทรศัพท์ในการลงทะเบียน สำหรับใช้ในการซื้อรถ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV 1 คันเท่านั้น ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดสำหรับการจองสิทธิ์ และตลอดช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผู้จองสิทธิ์สามารถยกเลิกการจองและทำการจองใหม่ได้

• ระยะเวลาการลงทะเบียนจองสิทธิ์ เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 0:00 น ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น ผ่านช่องทาง GWM Application หรือเว็บไซต์ www.gwm.co.th เท่านั้น

• สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal สำเร็จแล้ว จะต้องทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV และชำระเงินมัดจำ จำนวน 10,000 บาท ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 20:00 น ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น และการชำระเงินมัดจำผ่านระบบ จะต้องชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงนับจากการกดสั่งซื้อตอนนี้ หากไม่ได้ชำระเงินมัดจำในการจองภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ฯ

• ผู้จองและวางเงินมัดจำเพื่อจองซื้อรถยนต์ด้วยข้อเสนอ HAVAL H6 HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal Campaign จะต้องรับรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

• ในระหว่างการจองสิทธิ์ หากผู้จองสิทธิ์ ต้องการเปลี่ยนสีภายนอกรถ สามารถทำการแก้ไขสีที่จองได้ ผ่านแอปพลิเคชัน GWM หรือเว็บไซต์ gwm.co.th ก่อนการชำระเงินมัดจำ หรือหากทำการชำระเงินมัดจำแล้ว สามารถติดต่อ GWM Contact Centre 02-668-8888 หรือ ตัวแทนลูกค้าสัมพันธ์ (iAM) ที่ GWM Department Store และ Partner Store เพื่อแก้ไขได้

• สิทธิ์จากข้อเสนอพิเศษ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal ไม่สามารถนำไปใช้กับสิทธิพิเศษอื่นๆ ของบริษัท และไม่สามารถโอน ให้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิทธิ์อย่างอื่นได้

• การเข้าร่วมการรับข้อเสนอพิเศษ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองสิทธิ์ หากพบว่ามีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้ดุลพินิจของบริษัทฯ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การได้รับสิทธิ์เพิ่มเติมข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด 50,000 บาท จำกัดจำนวน 300 สิทธิ์

1. เฉพาะลูกค้า 300 ท่านแรกเท่านั้น ที่ดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ จะได้รับส่วนลดในการซื้อรถยนต์ HAVAL H6 Plug-in Hybrid จำนวนทั้งสิ้น 50,000 บาท จากราคาสุทธิ

2. การลงทะเบียนจองสิทธิข้อเสนอพิเศษ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน GWM หรือ เว็บไซต์ gwm.co.th โดยลูกค้าจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน หากปรากฏว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จะถือว่า การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ลูกค้าจากข้อเสนอพิเศษนี้

3. ระยะเวลาการจองสิทธิ์เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 0:00 น ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18:00 น

4. การประกาศราคารถยนต์ All New HAVAL H6 PLUG-IN HYBRID จะมีขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น และจะเริ่มเปิดให้วางเงินมัดจำเพื่อซื้อรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 20:00 น ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:59 น

5. สำหรับสิทธิพิเศษส่วนลด 50,000 บาทนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ให้แก่ ลูกค้า 300 ท่านแรกที่ชำระเงินมัดจำผ่านระบบของบริษัทโดยเสร็จสมบูรณ์ และจะต้องชำระเงินมัดจำภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับจากการประกาศราคาเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในข้อเสนอพิเศษนี้ (ระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 20.00 น) โดยบริษัทจะพิจารณาจากเวลาที่ลูกค้าทำธุรกรรมวางเงินมัดจำเสร็จสมบูรณ์ผ่านระบบของบริษัท เป็นสำคัญ

6. ลูกค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด 50,000 บาท นี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

7. ในกรณีที่มีลูกค้ามากกว่า 1 ท่านทำการวางเงินมัดจำเข้ามาในเวลาเดียวกัน บริษัทจะพิจารณาจากเวลาที่ลูกค้าทำการจองสิทธิ์เป็นสำคัญ โดยลูกค้าที่ทำการจองสิทธิ์ก่อน จะมีสิทธิ์ก่อนลูกค้าท่านที่ทำรายการในลำดับถัดมา

8. การวางเงินมัดจำผ่านระบบ หากดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง email เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าวไปยัง email address ของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษนี้ ระบบจะแจ้งผ่าน email ให้ลูกค้าทราบในลำดับต่อไป

9. บริษัทจะพิจารณารวบรวมและตรวจสอบ รายชื่อลูกค้า 300 ลำดับแรกที่ดำเนินการถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขโดยเร็ว และจะประกาศ GWM ID ของผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด 50,000 บาท นี้ ผ่านทาง GWM Application และ Facebook GWM Thailand (fb.com/GWMThai) วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น

10. ในกรณีที่ลูกค้าผู้ได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษ ยกเลิกการวางเงินมัดจำเพื่อจองซื้อรถยนต์หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ส่งผลต่อการจองสิทธิ์และวางเงินมัดจำดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิข้อเสนอพิเศษของลูกค้าท่านดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเลื่อนลำดับการได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษของลูกค้าในลำดับถัดไปขึ้นมาแทนที่

11. ลูกค้าผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 50,000 บาทนี้ รับทราบและตกลงว่า ระบบการชำระเงินมัดจำจะไม่แสดงลำดับให้ทราบขณะที่ทำธุรกรรมผ่านระบบ และลูกค้าอาจไม่ได้รับสิทธิพิเศษส่วนลด 50,000 บาทนี้ หากลำดับการชำระเงินมัดจำของท่านมีลำดับตั้งแต่ 301 ขึ้นไป และ/หรือ ไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถยกเลิกการวางเงินมัดจำได้ผ่านขั้นตอนที่บริษัทกำหนด

12. ข้อกำหนดและเงื่อนไข การได้รับสิทธิข้อเสนอพิเศษ ส่วนลด 50,000 บาทนี้ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจาก ข้อเสนอ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ลูกค้ารับทราบและตกลงดำเนินการตามเงื่อนไขปกติดังกล่าวให้ครบถ้วนเช่นเดียวกัน

13. สิทธิ์จากข้อเสนอพิเศษ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal ไม่สามารถนำไปใช้กับสิทธิพิเศษอื่นๆ ของบริษัท และไม่สามารถโอน ให้ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิทธิ์อย่างอื่นได้

14. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกสิทธิ์ หรือการพิจารณาอื่นใดๆ โดยเป็นสิทธิ์ขาดของบริษัท

 

1. การจองสิทธิ์

การจองสิทธิ์ เพื่อซื้อ All New HAVAL H6 Plug-in Hybrid SUV  ภายใต้แคมเปญ HAVAL H6 Plug-in Hybrid Ultra Deal นี้ เป็นเพียงการจองสิทธิ์ตามแคมเปญ ผ่าน GWM Application หรือเว็บไซต์ WWW.GWM.CO.TH ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ถือเป็นความผูกพัน ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ในการจำหน่ายหรือให้บริการนี้จนกว่าผู้จองสิทธิ์จะดำเนินการทำสัญญาจองซื้อรถยนต์ และชำระเงินจองเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของผู้จองสิทธิ์ ควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า ก่อนตัดสินใจจองซื้อรถยนต์

2. การยกเลิกการจองสิทธิ์โดยผู้จองสิทธิ์

หากท่านต้องการยกเลิกการจองสิทธิ์ของท่านหลังจากที่การจองสิทธิ์ได้รับการยืนยันแล้ว ท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ในการยืนยันการจองสิทธิ์ของท่าน

 

3. การยกเลิกการจองสิทธิ์ของท่านโดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย)

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของท่านได้ทุกเมื่อ โดยมีผลทันทีหลังจากที่มีการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถทำสัญญาจองรถยนต์และชำระค่าใช้จ่ายในการจองของท่านได้ครบถ้วนและภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าการจองสิทธิ์ของท่านถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

• บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องยกเลิกการจองของท่านเป็นกรณีพิเศษหากเกิด “เหตุสุดวิสัย” โดยหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียใด ๆ ที่ท่านได้รับจากการยกเลิกดังกล่าว

• สำหรับจุดประสงค์ของข้อนี้ เหตุสุดวิสัย คือเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงแม้มีการเฝ้าระวังอย่างถึงที่สุด อันเป็นเหตุที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหารถยนต์ให้ท่านได้ เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสงคราม ภัยจากสงคราม การก่อการร้าย และผลกระทบหรือภัยที่เกิดจากกิจกรรม การจลาจลดังกล่าว การดำเนินการของรัฐบาลใด ๆ หรือผู้มีอำนาจระดับประเทศ ข้อพิพาทอุตสาหกรรม การปิดกั้น หายนะจากธรรมชาติหรือนิวเคลียร์ อัคคีภัย หายนะทางเคมีหรือชีวภาพ ภัยอันตรายจากสภาพอากาศ ทะเล น้ำแข็ง และแม่น้ำ และเหตุการณ์ที่คล้ายกันอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

 

4. ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายหรือการชดใช้อื่นใด

(ก) ที่ซึ่งมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ท่านได้มอบให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าท่านอาจประสบกับปัญหาหรือความยากลำบากหากบริษัทยกเลิกการจองสิทธิ์ของท่าน หรือ

(ข) ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวอ้างว่าเกิดการสูญเสียทางการเงิน

 

5. การปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองสิทธิ์

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) กำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Advertisement

Advertisement

Promotion ล่าสุด

อัพเดทล่าสุด