News ข่าวรถยนต์รถใหม่, ข่าวรถ Mazda

รวมชุดแต่ง Mazda BT-50 เจนใหม่ ในออสเตรเลีย

Mazda ออสเตรเลีย เผยภาพ Mazda BT-50 ชุดแต่งพิเศษพร้อมระบุว่า มีอุปกรณ์เสริมมากกว่า 100 รายการ Mzda BT-50 ใหม่จะมาพร้อมกับสปอร์ตบาร์ระดับพรีเมี่ยมที่ทำจากเหล็กเคลือบสีดำ และมีแผ่นปิดด้านข้างพร้อมตราสัญลักษณ์ BT-…

You Want To Have Your Favorite Car?

We have a big list of modern & classic cars in both used and new categories.