Advertisement

Advertisement

ไทยซัมมิท ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ เปิดโครงการสมัครใจลาออก ให้เงินสูงสุด 18.3 เดือน

ไทยซัมมิท ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ เปิดโครงการสมัครใจลาออก ให้เงินสูงสุด 18.3 เดือน

Advertisement

Advertisement

กลุ่ม บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของไทย โดย “นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ” เปิดโครงการสมัครใจลาออก พร้อมจ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายกำหนด พร้อมเงินช่วยเหลือ สูงสุด 18.3 เดือน โดยเปิดโครงการวันที่ 26 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 พนักงานทำงานวันสุดท้ายคือ 20 มิถุนายน 63

กลุ่มไทยซัมมิท ประกอบด้วย บริษัทไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด

รายละเอียดโครงการสมัครใจลาออกได้แก่

  • อายุครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 60 วัน
  • ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 120 วัน
  • ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 180 วัน เงินช่วยเหลือ 30 วันพิเศษ รวมเป็น 210 วัน
  • ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 240 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 270 วัน
  • ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปไม่ครบ 15 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน  เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 330 วัน
  • ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 360 วัน
  • ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปไม่ครบ 25 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 60 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 490 วัน
  • ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปไม่ครบ 30 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 520 วัน
  • ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 120 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 550 วัน

Advertisement

Advertisement

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

คุณไม่สามารถคัดลอกเนื้อหาของหน้านี้ได้